0 produse - 0 lei Coș

Confidențialitate

date privind operatorul 

SITE-UL UNITED-MOTORS.RO ESTE OPERAT DE SOCIETATEA UNITED MOTORS INTERNATIONAL SRL, CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, ȘOS. PIPERA 44, SECTOR 2, CUI: RO 15868422, J40/14678/2003, TEL: 0726 700 384; EMAIL: office@unitedmotors.ro

ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR ("GDPR"), (REGULAMENT (EU) 2016/679) VĂ ASIGURĂM CĂ ADMINISTRĂM ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚA ȘI NUMAI PENTRU SCOPURILE SPECIFICATE, DATELE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZATI DESPRE DVS.

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE DE PE UNITED-MOTORS.RO UTILIZATORUL DECLARA CĂ IȘI DĂ, ÎN MOD EXPRES ȘI NEECHIVOC, CONSIMȚĂMÂNTUL CA DATELE SALE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE ȘI FOLOSITE IN VIITOR DE CĂTRE ADMINISTRATORII SITE-ULUI UNITED-MOTORS.RO ÎN URMATOARELE SCOPURI: COMUNICAREA CU DVS; PRELUCRAREA COMENZILOR; PARTICIPAREA LA CONCURSURI, PROMOȚII; TRANSMITEREA DE MESAJE NON-COMERCIALE SAU DE TIP ADMINISTRATIV (PRIVIND SCHIMBARI IN SITE, CONTUL DE UTILIZATOR, ETC); TRANSMITEREA DE OFERTE, PROMOȚII, MESAJE PUBLICITARE ȘI DE MARKETING PRIVIND ACTIVITATEA UNITED-MOTORS.RO ȘI A TERTILOR CU CARE UNITED MOTORS INTERNATIONAL SRL ARE RELATII DE ORICE NATURA (INCLUSIV COMERCIALE).

COMPANIA UNITED MOTORS INTERNATIONAL SRL VA REȚINE DATELE PERSONALE ȘI ÎN SCOPUL DE A LE FOLOSI IN VEDEREA INFORMĂRII UTILIZATORILOR PRIVIND MODIFICARILE DIN CADRUL SERVICIILOR NOASTRE ȘI EVENTUALELE SERVICII NOI PE CARE LE OFERIM NOI SAU PARTENERII NOȘTRI, PRECUM ȘI ÎN EVALUAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR OFERITE, PRECUM ȘI PENTRU OPTIMIZAREA COMENZILOR ȘI A LIVRĂRILOR, PENTRU PROMOVAREA DE NOI CATEGORII DE PRODUSE ȘI ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE FACILITĂȚI/DISCOUNT-URI, PE BAZA STATISTICILOR ȘI A ISTORICULUI DE COMENZI.

SITE-UL UNITED-MOTORS.RO POATE CONȚINE LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB. UNITED MOTORS INTERNATIONAL SRL NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICĂRILE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA SAU PENTRU CONȚINUTUL ACESTOR SITE-URI WEB.
RESPECTĂM INTIMITATEA TUTUROR CELOR CARE VIZITEAZĂ ACEST SITE. CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE NOTE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU A ÎNȚELEGE CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZAȚI.

date personale

DATE PERSONALE ÎNSEAMNĂ ORICE INFORMAȚIE CARE POATE FI LEGATĂ DE O PERSOANĂ FIZICĂ IDENTIFICATĂ SAU IDENTIFICABILĂ (PERSOANA SUBIECT). DATELE PERSONALE INCLUD TOATE TIPURILE DE INFORMAȚII DIRECTE SAU INDIRECTE (ȘI ANUME UTILIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE DATE) CE SE REFERĂ LA PERSOANA SUBIECT, CUM AR FI NUME, DATA DE NAȘTERE, ADRESE, ADRESE DE E-MAIL, NUMERE DE TELEFON, ETC.
COLECTĂM DOAR DATELE PERSOANELOR PESTE 16 ANI (CARE NU SE AFLĂ SUB TUTELA)!
COLECTĂM, ÎN PRIMUL RÂND, DATE PERSONALE CUM AR FI: NUMELE ȘI PRENUMELE, DATA DE NAȘTERE, ADRESA DE DOMICILIU/REȘEDINȚA (PENTRU LIVRAREA COMENZILOR), ADRESE DE E-MAIL, NUMERE DE TELEFON, CNP-UL (PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTELOR CONTABILE) SI IN CAZUL RETUR-URILOR COMENZILOR SI CONTUL BANCAR (PENTRU A EFECTUA TRANSFERUL BANILOR).

scopul colectĂrii datelor personale Și temeiul juridic al prelucrĂrii

ÎN GENERAL, PUTEȚI VIZITA SITE-URILE NOASTRE FĂRĂ SĂ NE SPUNEȚI CINE SUNTEȚI SAU SĂ DEZVĂLUIȚI INFORMAȚII DESPRE DVS. ÎNȘIVĂ.

CU TOATE ACESTEA, EXISTĂ MOMENTE CÂND ESTE POSIBIL SĂ AVEM NEVOIE DE INFORMAȚII DE LA DVS., CUM AR FI NUMELE ȘI PRENUMELE DVS., DATA DE NAȘTERE, DOMICILIU/REȘEDINȚA, NUMĂRUL DE TELEFON ȘI ADRESA DE E-MAIL, CNP-UL. ESTE INTENȚIA NOASTRĂ SĂ VĂ INFORMĂM ÎNAINTE DE A COLECTA INFORMAȚII PERSONALE DE LA DVS. PE INTERNET.

DACĂ ALEGEȚI SĂ NE FURNIZAȚI INFORMAȚII PERSONALE, DE CARE AM PUTEA AVEA NEVOIE SĂ VĂ RĂSPUNDEM SAU SĂ VĂ FURNIZAM UN SERVICIU ȘI DVS. TREBUIE SĂ NE DAȚI UN ACORD EXPRES ÎN ACEST SENS. CONSIMȚĂMÂNTUL DVS. CU PRIVIRE LA PROCESAREA, COLECTAREA ȘI PRELUCAREA DATELOR PERSONALE TREBUIE SĂ FIE EXPLICIT ȘI LIBER, NECONDIȚIONAT ȘI EXPRIMAT ÎNTR-UN LIMBAJ CLAR ȘI SIMPLU.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR DVS. ESTE DE A VĂ PUTEA ASIGURA SERVICIILE NOASTRE, DE A VĂ ASIGURA SUPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA, STAREA ȘI LIVRAREA COMENZILOR DUMNEAVOASTRĂ ȘI PENTRU A VĂ INFORMA PRIVIND SITUAȚIA CONTULUI DVS. DE PE UNITED-MOTORS.RO.
INFORMAȚIILE SOLICITATE ÎN CAZUL PLAȚILOR ONLINE INTRĂ SUB INCIDENȚA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE A PROCESATORILOR DE PLAȚI, IAR UNITED MOTORS INTERNATIONAL SRL NU VA SOLICITA ȘI NU VA STOCA NICIUN DETALIU REFERITOR LA CARDUL DVS.

VOM PROCESA DATELE PERSONALE DOAR PENTRU SCOPURILE SPECIFICATE, EXPLICITE ȘI LEGITIME SAU, IN CAZURI EXCEPȚIONALE, PENTRU ALTE SCOPURI CERUTE DE LEGEA ROMANA SAU DE AUTORITATI.
DACĂ NE SPUNEȚI CĂ NU DORIȚI CA ACESTE INFORMAȚII SĂ FIE FOLOSITE CA BAZĂ PENTRU UN CONTACT ULTERIOR CU DVS., VOM RESPECTA DORINȚELE DUMNEAVOASTRĂ. TREBUIE SA STITI CA ȚINEM SOCOTEALA DOMENIILOR DE LA CARE NE VIZITEAZĂ OAMENII. ANALIZĂM ACESTE DATE PENTRU TENDINȚE ȘI STATISTICI, APOI LE ARUNCĂM.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR ("GDPR"), BENEFICIAȚI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A FI INFORMAT, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL A SOLICITA PORTAREA DATELOR VOASTRE, PRECUM ȘI DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIȚIEI. TOTODATA, AVEȚI DREPTUL SA VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE SAU SĂ RESTRICȚIONATI PRELUCAREA DATELOR CARE VĂ PRIVESC ȘI SĂ SOLICITAȚI ȘTERGEREA DATELOR, URMÂND SĂ FIȚI UITAT.

AVEȚI DREPTUL DE A SOLICITA ÎN ORICE MOMENT ACCESUL LA RECTIFICAREA, ȘTERGEREA SAU RESTRICȚIONAREA PROCESARII DATELOR COLECTATE DE CĂTRE NOI. PENTRU A NE AJUTA SĂ PĂSTRĂM DATELE PERSONALE ACTUALIZATE, VĂ RECOMANDĂM SA NE INFORMAȚI DESPRE ORICE SCHIMBARE SAU DISCREPANȚA. PENTRU A VIZUALIZA SAU MODIFICA DATELE PERSONALE, PUTEȚI ACCESA CONTUL VOSTRU DE CLIENT SAU PUTEȚI ADRESA O CERERE SCRISĂ, DATATĂ ȘI SEMNATĂ, PRIN EMAIL LA ADRESA: office@unitedmotors.ro SAU PRIN POȘTĂ LA ADRESA: BUCUREȘTI, ȘOS. PIPERA 44, SECTOR 2.

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE : ACCESUL, RECTIFICAREA , ȘTERGEREA ȘI PERIOADA DE STOCARE

UNITED-MOTORS.RO  CONSIDERĂ CONFIDENȚIALITATEA DATELOR, CA FIIND O COMPONENTA ESENȚIALĂ ÎN AFACERI. POLITICA ȘI PRACTICILE NOASTRE DE PROTEJARE A DATELOR SE FOCUSEAZĂ PE PROCESAREA, SCHIMBUL ȘI STOCAREA CORESPUNZĂTOARE ȘI LEGALĂ A INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TOTODATĂ PE ASIGURAREA TRANSPARENȚEI, CONFIDENȚIALITĂTII, INTEGRITĂȚII ȘI DISPONIBILITĂȚII.

UTILIZĂM DATELE PERSONALE NUMAI PENTRU SCOPUL ÎN CARE AU FOST COLECTATE ȘI STOCĂM DATELE NUMAI ATÂT CÂT ESTE NECESAR PENTRU ACEL SCOP.
ACCESUL LA DATELE PERSONALE ESTE AUTORIZAT DOAR PENTRU PERSONALUL OPERATORULUI, AL CURIERULUI (PENTRU A SE PUTEA EFECTUA LIVRAREA COMENZILOR) ȘI AL SERVICE-ULUI, IAR ACEȘTIA DEȚIN AUTORIZAȚIA NECESARĂ ȘI NEVOIA CLAR DEFINITĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR.
PASTRĂM INFORMAȚIILE CLIENTULUI PENTRU PERIOADA ÎN CARE CONTUL SAU ESTE ACTIV, PENTRU A ÎI OFERI SERVICII, PENTRU A NE CONFORMA OBLIGAȚIILOR NOASTRE LEGALE SAU PENTRU ORICARE DIN SCOPURILE MENȚIONATE MAI SUS.

ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE SE SOLICITĂ ȘTERGEREA CONTULUI DE CLIENT, ACEASTA OPERAȚIUNE SE POATE REALIZA PRIN ACCESAREA BUTONULUI "ȘTERGE CONT".

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

DATELE PERSONALE NU VOR FI DIVULGATE PERSOANELOR TERȚE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE DIVULGAREA ESTE NECESARĂ PENTRU A PUTEA OFERI SERVICIILE NOASTRE. FURNIZORILOR DE SERVICII LI SE VA PERMITE SĂ OBȚINA NUMAI DATELE PERSONALE NECESARE PENTRU A IȘI LIVRA SERVICIILE.

SECURITATEA PROCESĂRII ȘI RESPONSABILITATE

VOM PROCESA DATELE ÎN MOD SIGUR, VOM APLICA ȘI MENȚINE MĂSURI TEHNICE ADECVATE PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ÎMPOTRIVA DISTRUGERII SAU PIERDERII ACCIDENTALE SAU ILEGALE, ALTERARE, DIVULGARE SAU ACCES NEAUTORIZAT, IN MOD SPECIAL ATUNCI CÂND PROCESAREA PRESUPUNE TRANSMITEREA DATELOR PRINTR-O REȚEA, CÂT ȘI ÎMPOTRIVA ORICAREI ALTE FORME DE PROCESARE ILEGALĂ. 

UNITED-MOTORS.RO ESTE RESPONSABIL ȘI VA FI CAPABIL SA DEMONSTREZE ÎN ORICE MOMENT CONFORMITATEA CU GDPR, CÂT ȘI CU PRINCIPIILE STABILITE IN ACEST DOCUMENT ȘI, ACOLO UNDE ESTE NECESAR VA PUNE INFORMAȚIILE LA DISPOZIȚIA AUTORITAȚILOR DE SUPRAVEGHERE.

plÂngeri

AVEȚI DREPTUL SA NE SOLICITAȚI INFORMAȚII ȘI SĂ ADRESAȚI EVENTUALE PLÂNGERI LEGATE DE PROCESAREA DATELOR VOASTRE PERSONALE. TOATE INTREBĂRILE ȘI PLÂNGERILE VOR FI PRELUCRATE DE CĂTRE NOI, ÎN TIMP UTIL ȘI ÎN CONCORDANȚA CU PROCEDURILE INTERNE, IAR ÎN TERMEN DE MAXIM O LUNA, VEȚI PRIMI RĂSPUNS.
CONFORM ART.12 ALIN 5 DIN GDPR: "IN CAZUL IN CARE CERERILE DIN PARTEA UNEI PERSOANE VIZATE SUNT ÎN MOD VĂDIT NEFONDATE SAU EXCESIVE, ÎN SPECIAL DIN CAUZA CARACTERULUI LOR REPETITIV, OPERATORUL POATE:
A) FIE SĂ PERCEAPĂ O TAXĂ REZONABILĂ ȚINÂND CONT DE COSTURILE ADMINISTRATIVE PENTRU FURNIZAREA INFORMAȚIILOR SAU A COMUNICĂRII SAU PENTRU LUAREA MASURILOR SOLICITATE;
B) FIE SA REFUZE SĂ DEA CURS CERERII."

ÎN CAZUL IMPROBABIL IN CARE CLIENȚII AU SUFERIT DAUNE DIN CAUZA INCĂLCĂRII DREPTURILOR, CONFORM POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE ȘI UNITED-MOTORS.RO NU A TRATAT PLÂNGEREA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR, CLIENȚII AU POSIBILITATEA DE A TRIMITE O PLÂNGERE AUTORITAȚII SUPERIOARE. TOTODATĂ, OPERATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A NOTIFICA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE,N TERMEN DE MAXIM 72 ORE, DE LA MOMENTUL INCĂLCĂRII SECURITAȚII DATELOR CU CARATER PERSONAL.
FURNIZARILE DE INFORMAȚII SAU PLÂNGERILE POT FI TRIMISE PRIN EMAIL:office@unitedmotors.ro SAU PRIN POȘTĂ LA ADRESA: BUCUREȘTI, ȘOS. PIPERA 44, SECTOR 2

modificarea politicii de confidenȚialitate

ACEASTĂ POLITICĂ POATE FI ACTUALIZATĂ. INCURAJĂM CLIENȚII SĂ VERIFICE ACEASTĂ PAGINĂ PERIODIC, PENTRU A FI INFORMAȚI DESPRE ULTIMELE NOUTĂȚI IN CEEA CE PRIVEȘTE PRACTICILE NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE.

DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI ÎN LEGATURA CU ACEȘTI TERMENI DE CONFIDENȚIALITATE, NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DEDICAT DE CONTACT SAU LA ADRESA DE EMAIL: office@unitedmotors.ro

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

PRIN APĂSAREA BUTONULUI PERMITE SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA ACESTORA, ÎN CONFORMITATE CU POLITICA NOASTRĂ DE COOKIE-URI.

FOLOSIM DOAR COOKIE-URI TEHNICE (PER SESIUNE) STRICT PENTRU FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, PENTRU LOGARE SAU AUTENTIFICARE PE SITE ȘI PENTRU URMARIREA EVOLUȚIEI COȘULUI DE CUMPĂRĂTURI.

COOKIEURI PER SESIUNE - ACESTEA SUNT FIȘIERE TEMPORARE CE RĂMÂN ÎN TERMINALUL UTILIZATORULUI PÂNĂ LA TERMINAREA SESIUNII.

UTILIZĂM INFORMAȚIILE COOKIE PENTRU A NE ÎMBUNĂTĂȚI CUNOȘTINȚELE DESPRE UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU ȘI PENTRU A NE PERMITE SĂ VERIFICĂM DACĂ SITE-UL WEB FUNCȚIONEAZĂ LA UN NIVEL OPTIM. ACEST LUCRU NE PERMITE SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM OFERTELE NOASTRE WEB PENTRU DVS. ȘI SĂ OFERIM O EXPERIENȚĂ ONLINE

PUTEM STOCA CÂTEVA INFORMAȚII (CUNOSCUTE SUB NUMELE DE "COOKIE") PE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ ATUNCI CÂND VĂ UITAȚI LA SITE-UL NOSTRU. PUTEM CITI ACESTE COOKIE-URI ÎN SCOP INFORMATIV CÂND REVENITI PE SITE-UL NOSTRU. TIPUL DE INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM, CA URMARE A FAPTULUI CĂ UN MODUL COOKIE ESTE ACCEPTAT DE DVS., ESTE SPECIFIC PENTRU COMPUTERUL DVS. ȘI INCLUDE ADRESA IP, DATA ȘI ORA ÎN CARE COMPUTERUL A VIZITAT SITE-UL WEB, CE PĂRȚI ALE SITE-ULUI NOSTRU AU FOST EXAMINATE ȘI DACĂ PAGINILE WEB SOLICITATE AU FOST LIVRATE CU SUCCES. ACESTE INFORMAȚII SUNT ANONIME; REPREZINTĂ MAI DEGRABĂ UN COMPUTER DECÂT O PERSOANĂ.

CAMERE DE CHAT, PANOURI DE ANUNȚURI, GRUPURI DE ȘTIRI.
DACĂ ÎN ORICE MOMENT ACEST SITE OFERĂ CAMERE DE DISCUȚII, FACILITĂȚI DE CONSULTARE, GRUPURI DE ȘTIRI ETC., PUTEM COLECTA INFORMAȚIILE PE CARE LE DEZVĂLUIȚI. ACESTE INFORMAȚII VOR FI UTILIZATE ÎN CONFORMITATE CU ACESTE NOTIFICĂRI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA.

REȚINEȚI CĂ NU PUTEM RĂSPUNDE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE ALTE PĂRȚI A INFORMAȚIILOR PERSONALE PE CARE LE PUNEȚI LA DISPOZIȚIA ACESTOR TERȚE PĂRȚI PRIN INTERMEDIUL ORICĂREI CAMERE DE CHAT, A UNUI PANOU DE ANUNȚURI, A UNUI GRUP DE ȘTIRI ETC. PE ACEST SITE. FIȚI ATENȚI LA INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE LE DEZVĂLUIȚI ÎN ACEST FEL.

DIN CÂND ÎN CÂND, PUTEM FACE MODIFICĂRI LA ACESTE NOTIFICĂRI PRIVIND POLITICA DE COOKIE-URI. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI PERIODIC NOTIȚELE NOASTRE PRIVITOARE LA COOKIE-URI.
 
DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI ÎN LEGATURA CU UTILIZAREA COOKIE-URILOR, NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DEDICAT DE CONTACT SAU LA ADRESA DE EMAIL: office@unitedmotors.ro

United Motors - Magazin online de accesorii motoRO 15868422, J40/14678/2003
Sos. Pipera 44
București, sector 2
Tel: 0726 700 384 echipamente@unitedmotors.ro

Copyright © 2018 United Motors. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel